Please share on:
LinkedIn
Share

Numele meu este Gabriel O. și în acest articol am să vorbesc despre care sunt actele necesare pentru vânzarea unui apartament.

De cele mai multe ori, prinși în agitația provocată de vizionări, oferte si negocieri, situații des întâlnite în tranzacțiile imobiliare, proprietarii ajunși în fața semnării contractului de vânzare-cumpărare realizează ca au omis anumite detalii ce țin de actele care atestă că proprietatea pe care doresc să o vândă este pregatita pentru vănzare. Astfel, in acest articol voi enumera si voi explica importanța tuturor actelor necesare pentru a evita stresul și inadvertențele care intervin deseori în ultimul moment, chiar în biroul notarului public.  

Contractul de vânzare-cumpărare se poate încheia în câteva zile în regim normal sau în regim de urgență la orice birou notarial public.

Înainte de semnarea contractului, puteți semna un antecontract – promisiune de vânzare. Antecontractul este încheiat cu precădere în cazul în care cumparatorul accesează o varianta de creditare pentru a achiziționa proprietatea mult visata, totodată fiind și o bună măsură de precauție pentru proprietar.  

Pentru a încheia tranzacția imobiliară, ca proprietar trebuie să pregătești:

  • Actul de proprietate al imobilului

În funcție de situație: contract de vânzare, contract de donație, proces verbal de predare-primire, dovada de achitare integrală a prețului, decizie civilă definitivă și irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moștenitor etc.

  • Documentația cadastrală a bunului imobil

Fișa bunului imobil și planul de amplasament, respectiv planul releveu cât și încheierea de intabulare în cartea funciară.

Acestea pot fi întocmite doar de un expert cadastral autorizat.

  • Certificat fiscal

Certificatul fiscal pe numele proprietarului, eliberat de Direcția de impozite și taxe locale, din care să rezulte ateste faptul că proprietarul este la zi cu toate plățile.

  • Extras de carte funciară

Acest act îl poți obține de la un birou notarial, cu un act de identitare, cerere de eliberare a extrasului și o copie după încheierea de intabulare.

  • Certificat de performanță energetică

Acest act este eliberat doar de un auditor energetic atestat. 

  • Adeverintă eliberată de asociația de proprietari/locatari

Acest act arată situația datoriilor față de asociație – întreținere, cheltuieli, reparații, cheltuieli comune etc.

  • Ultima factura

Este recomandat să ai și ultima factură și chitanță doveditoare de plata la zi a utilităților aferente imobilului.

Daca te gândești să îți vinzi apartamentul către Casta, primul pas este să soliciți o ofertă InstaBuy pe site-ul nostru.

Please share on:
LinkedIn
Share