Please share on:
LinkedIn
Share

Extrasul de carte funciară

Cadastrul și cartea funciară formează un sistem unitar de evidentă economică și juridică, de importanță națională, a tuturor imobilelor din întreaga țară cu scopul de a identifica proprietarii sau deținătorii legali ai imobilelor și de a avea o imagine generală cu privire la locul și valoarea de impozitare a acestora.
Oricine poate cere informații de la Registrul Cadastral și de Carte Funciară despre un imobil sau teren cu privire la proprietarul acestuia, statutul proprietății (privată sau publică) valoarea de impozitare sau eventualele litigii în care se află. 

Extrasul de carte funciară este un document public, oficial cu rolul de a oferi informații despre situația juridică a unui imobil sau teren cu proprietar persoană fizică sau juridică.
În acest document găsim informații precum: numele proprietarului, existența precontractelor,, drepturi de uzufruct, ipoteci și informații specifice ce stabilesc cu precizie locul și detaliile – vecinătăți, suprafață. 

Tipuri de extras de carte funciară

  • Extras de carte funciară pentru informare

Acest document are doar valoare informativă, poate fi solicitat de oricine, chiar dacă nu este proprietar. Conține date referitoare la situația cadastral-juridică a unui imobil sau teren, fără istoric, precum suprafața, descrierea construcției, numele proprietarilor și eventualele litigii dacă sunt – ipoteci, pre-contracte, sechestru etc.

Nu poate fi folosit pentru tranzacționarea proprietății.

  • Extras de carte funciară extenso

Acest document prezintă toate informațiile de mai sus, la care se mai adaugă întregul istoric al proprietății sau terenului. Se pot vedea aici informații despre toate tranzacțiile făcute și foștii proprietari de la momentul constituirii cărții funciare până la data extrasului.
Poate fi folosit la obținerea unui credit, stabilirea succesiunii, angajarea proprietății drept garanție la bancă sau pentru obținerea de acte personale care să ateste domiciliul. 

  • Extras de carte funciară pentru autentificare

Descrie situația detaliată a imobilului și este singurul care poate fi folosit la baza unei tranzacții imobiliare. Poate fi cerut doar de la un notar public,  de proprietar,, cu o cerere. Conform legislației în vigoare, doar acesta poate autentifica actele prin care se constituie sau se radiază drepturile tabulare.

Este valabil 10 zile de la momentul eliberării iar pentru siguranța tranzacției, în această perioadă nu se pot efectua modificări în cartea funciară respectivă. 

Cum se obțin extrasele de carte funciară

Extrasul de carte funciară de autentificare se solicită doar de la notar, printr-o cerere.

Celelalte două tipuri de extrase pot fi solicitate de oricine fără a justifica în vreun fel motivul pentru care acestea sunt necesare deoarece au rol de informare și documentare și nu stau la baza unei tranzacții imobiliare. Acestea pot fi obținute în baza unei cereri la Oficiile sau Birourile de Cadastru și Publicitate Imobiliară din localitatea pe raza căreia este situat imobilul. 

Taxe:

  • Extras de carte funciară pentru informare: 20 de lei/exemplar
  • Extras de carte financiară în extenso: 5 lei/pagină față/verso
  • Extras de carte funciară pentru autentificare: 40 de lei/exemplar

Daca te gândești să îți vinzi apartamentul către Casta, primul pas este să soliciți o ofertă InstaBuy pe site-ul nostru.

Sursă: https://www.storia.ro/blog/ghidimobiliar/extrasul-de-carte-funciara-ce-este-si-cum-il-obtii

Please share on:
LinkedIn
Share