Please share on:
LinkedIn
Share

Dacă te afli în situația în care vrei sa vinzi un imobil și nu ești singurul proprietar, este necesar acordul celorlalte persoane, adica a coproprietarilor, în lipsa acestui acord, tranzacția nu poate avea loc.

În cazul în care toți proprietarii sunt de acord, procesul decurge normal și trebuie să pregătiți actele necesare pentru vânzarea apartamentului. Certificatul fiscal se eliberează fiecărui proprietar în parte după cota parte indiviză a acestuia. Toți proprietarii trebuie să fie prezenți la semnarea antecontractului cât și pentru semnarea contractului de vânzare-cumpărare. În cazul în care unul dintre coproprietari nu poate fi prezent la notar, se poate realiza o procură prin care poate fi reprezentat de către altă persoană (mandatar).

În cazul în care unul dintre proprietari nu este de acord cu vânzarea locuinței, tranzacția nu poate fi încheiată. Un proprietar poate vinde doar cota-parte pe care o deține și trebuie să îl informeze pe cumpărător.

O soluție ar fi realizarea partajului pe cale amiabilă la notar prin care poate înceta proprietatea comună a imobilului. Cel care rămâne proprietar deplin va avea posibilitatea ulterior să îl vândă dacă va plăti fostului proprietar o sumă care i se cuvine acestuia pentru partea lui (sultă). Sulta este suma de bani compensatorie pe care unul dintre proprietari se angajează să o plătească celuilalt.

O altă variantă este ieșirea din indiviziune, aceasta fiind dreptul de proprietate pe care mai multe persoane îl au în același timp, fiecare cu o cotă-parte, dar fără delimitări fizice existente (de exemplu gard). Pentru a ieși din indiviziune se realizează un partaj voluntar asupra bunurilor, în mod amiabil, la notar.

Sursă: https://blog.casta.eu/?p=2002&preview=true&_thumbnail_id=2003/

Please share on:
LinkedIn
Share