Please share on:
LinkedIn
Share

Prin definiție, certificatul de moștenitor este actul autentic eliberat de notarul public care conține constatări referitoare la bunurile mobile și imobile moștenite, numărul și calitatea moștenitorilor și cotele ce le revin din aceste bunuri. Este titlu de proprietate făcând astfel dovada calității de moștenitor legal și dovada dreptului de proprietate al moștenitorilor acceptanți asupra bunurilor din masa succesorală, în cota care se cuvine fiecăruia.

Certificatul de moștenitor se eliberează de notar, în urma procedurii de succesiune – procedură care are loc la un birou notarial competent teritorial, și a achitării taxelor notariale. La dezbaterea succesiunii sunt chemați toți moștenitorii legali dar și doi martori care să confirme calitatea acestora de moștenitori. În cazul în care moștenitorii nu se înțeleg între ei, notariatul poate elibera certificat de moștenitor pentru fiecare, urmând ca drepturile acestora să fie rezolvate de către instanța judecătorească.

Certificatul de calitate de moștenitor

La cererea moştenitorilor, notarul public poate elibera certificat de calitate de moştenitor, care atestă numărul, calitatea şi cotele succesorale ale tuturor moştenitorilor legali, cu respectarea procedurii prevăzute pentru eliberarea certificatului de moştenitor, exceptând dispoziţiile privind masa succesorală.

Certificatul de moștenitor suplimentar
Cu acordul tuturor moştenitorilor, notarul public poate relua procedura succesorală, în vederea completării încheierii finale cu bunurile omise din masa succesorală, eliberând un certificat de moştenitor suplimentar.

Acte necesare
Documentul se obține în urma procedurii succesorale, care poate fi deschisă la un notar de către oricare dintre persoanele moștenitoare.
Pentru asta, vei avea nevoie de:

 • Certificatul de deces al defunctului
 • Actele de identitate ale moștenitorilor
 • Certificatul de căsătorie al soțului aflat în viată
 • Certificatele de naștere și de căsătorie ale descendenților (copii, nepoți)
 • Testament (dacă există)
 • Pentru a dovedi averea:

 • Act de proprietate bunuri imobile
 • Certificat fiscal eliberat de Administrația Financiară
 • Acte de proprietate autoturism (talon, carte de identitate)
 • Certificat fiscal automobil de la Administrația Financiară
 • Certificat acționar (dacă există)
 • Carnete C.E.C (dacă există)
 • Bani la bancă (extras de cont sau contract de depozit)
 • Act concesiune pentru locul de veci (inclusiv adeverința în original)
 • Onorariul pentru eliberarea certificatului de moștenitor se calculează în funcție de valoarea bunurilor moștenite. În cazul bunurilor imobile, valoarea la care se calculează taxele este cea din ghidul privind valorile orientative ale proprietăților imobiliare pentru anul în curs. (grila notarială) În cazul bunurilor mobile, valoarea la care se vor calcula taxele este cea declarată de moștenitori.
  Preţul succesiunii va fi împărţit între toţi moştenitorii. Dacă există un singur moştenitor, acesta va suporta toate costurile.

  Sursă: https://www.storia.ro/blog/ghidimobiliar/certificat-de-mostenitor-ce-este-si-de-ce-acte-ai-nevoie-pentru-l-obtine

  Please share on:
  LinkedIn
  Share